Program

 

Senast uppdaterad 2020-09-20

Gävle fotoklubbs planerade program för hösten 2020 har ställts in.
Alternativa programpunkter anpassade till rådande situation med corona-pandemi kan dock dyka upp.


Tisdag, 22 september, kl 18.00 Turistbyrån mitt emot f. d. Läkerolfabriken (OK/Q8 macken)

 

Fototräff med mörkerfotografering.