Presentation

Gävle Fotoklubb

 

Gävle Fotoklubb har ca 55 medlemmar.

Den är ansluten till Riksfotoförbundet (RSF).

 

Som medlem i klubben kan du därmed delta i fototävlingar, såväl nationella som internationella.

Utbudet av fototävlingar är stort. Att delta i fototävlingar ökar din insikt om bilden och olika bedömningsgrunder.

 

Fotoklubben har möten ca 1 gång i månaden. På våra möten har vi bildvisning eller någon föreläsning och vi tar med oss egna bilder som underlag för bilddiskussion.

 

Fotoklubben har en egen klubblokal. Där finns analogt mörkrum.

 

Fotoklubben anordnar fotoutflykter. Vi åker då till någon lämplig plats och fotar samt diskuterar bildkomposition och utrustning.

 

Fotoklubben anordnar i egen regi och i samverkan med Studiefrämjandet utbildning. Utbildningsinnehållet varierar utifrån medlemmarnas behov.

 

Som medlem i fotoklubben kan du vara med på utställningar med egna bilder. En populär fotoutställning är höstsalongen på Kulturhuset.

 

Detta tillsammans gör att du träffar andra personer med samma intresse som du själv. Du får tips om lämpliga fotoplatser i närområdet och fotoresor, Du blir inspirerad av andras bilder och

kompositioner och du lär dig om fototeknik och hur andra använder sin utrustning och hur de lyckas ta fina och intressanta bilder.

 

Som medlem i Gävle Fotoklubb blir du en bättre fotograf.