Styrelse

Gävle Fotoklubbs styrelse fram till årsmötet 2024.

 

Ordförande          Göran Persson      tel 070-510 47 84

Vice ordförande Jan-Erik Höglund  tel 073-066 74 49

Sekreterare          Stig Sandin            tel 070-361 27 53

Kassör                   Birgitta Sedwall    tel 070-627 43 34

 

Tävlingsledare     Börje Wallgren     tel 070-534 12 51,

                               Björn Andersson  tel 070-627 16 61

 

Klubbvärd             Leif Helling           tel 073-03 48 183