Start

Nästa möte


Med anledning av de nya restriktionerna från regering och berörda myndigheter angående pandemin och vår egen trygghet nödgas vi ställa in några möten.
Se programsidan för mer information.


Måndag 14 februari 2022 kl. 19-21


Årsmöte


Tematävling.
Digital klass ”prick/prickar” och påsikt ”staket”.
Max 2 bilder i varje klass.


Samtliga klubbmöten under våren kommer att hållas i Studiefrämjandets lokaler på Norra Köpmangatan 12.

Inlämning till Riksfotoutställningen


Inlämning av påsiktsbilder till tävlingen sker tisdag den 25 januari, kl 17.00 - 18.30 i klubblokalen på Brunnsgatan.
Klubbmästerskapet


Resultatet av årets klubbmästerskap redovisades den 7 december.
Jury var Stefan Areving


Mästare i de olika klasserna blev:
Påsikt kollektion - Börje Wallgren
Digital kollektion - Bo Seydlitz
Påsikt enstaka - Börje Wallgren
Digital enstaka - Torbjörn Olsson


Komplett resultatlista här


Höstens tematävling 2022

Digital klass "ELD".
Påsiktsklass "TAK".