Riksfotoutställningen

Riksfotoutställningen


Deltagande i  Riksfotoutställningen sker enligt "Tävlingsbestämmelser" vilken  kompletteras varje år. Inlämning sker i slutet på januari och resultatet presenteras i maj.


Resultatlistor och premierade bilder finns  på Riksfotoförbundets  webbplats www.svenskfotografi.org