KM 2023

Klubbmästerskapet 2023

Jury:  ABF fotoklubb i Uddevalla


Digital enstaka

1. Bo Seydlitz - Mot strömmen
2. Börje Wallgren - Morgon vid hyttan
3. Roland Lenströmer - Vassaste näbben vinner


Hedersomnämnande
Jan-Erik Höglund - Titut
Torbjörn Olsson - På caféet
Birgitta Sedwall - Ägget

Börje Wallgren - ActosDigital kollektion


1. Anders Wallén - Jazz- och bluesfestival
2. Sven Lidström - Movement
3. Anders Lasell - Nyårsnatt i Sydney


Hedersomnämnande
Göran Persson - The goldeneye
Birgitta Sedwall - Gardiner
Börje Wallgren - Fiske