Allmänt

Gävle Fotoklubb

Allmänt om fototävlingar.

 

När du lämnar in bilder eller har laddat upp bilder, betala samtidigt dina tävlingsavgifter.

För anteckning över bilder som du använt vid tävlingar och andra visningar (bildtitel, tävling, år mm).

 

Som regel är bildbehandling tillåten.

Bilder deltagande i Riksfotoutställningen bör vara nytagna och får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar eller salonger inom RSF.

 

Tävlingsbestämmelser och förutsättningar förändras

Osäkerhet finns vad gäller bestämmelser, inlämningstider och deltagarkostnader för tävlingar.

Förändringar kommer att meddelas efterhand. Tävlingsintresserade får också aktivt söka information.