Flanör 2000

Evald monterar namnlappar på bilderna.

Det var en ständig ström av besökare hela dagarna och det fanns alltid någon klubbmedlem på plats för att svara på frågor och sälja klubbens almanackor för 2001.

Rösta på bästa bild

.

Under de två veckor som utställningen pågick var 1127 personer inne och röstade på den bild de tyckte bäst om.

 

Den bild som fick flest röster var Carl Bloms Ängskär.

Utställning på Flanör

 

 

Gävle Fotoklubbs medlemmar ställde ut några av sina bilder i affärshuset Flanör från den 24 november till den 10 december 2000.

PG kollar att bilderna hänger som de skall och passar på att beundra några av bidragen.