24 November
Vernisage på Höstsalongen på Kulturhus Lätting.
47 st bilder av 25 st fotografer ställs ut.
Utställningstiden är 24 november till 21 december.

11 November
Vid SVEFO-utställningen fick tre fotografer från Gävle FK bilder antagna.
Janne Svanberg med en antagen kollektion. Märtha Blom med en enstaka bild antagen och en bild med hedersomnämnande.
Börje Wallgren fick en enstaka bild antagen.

1 November
Märtha och Carl Blom har fått en gemensam bildserie antagen på SVEFO:s utställning "Fotografin som uttrycksmedel".
Utställningen pågår 1/11 till 9/12 på Galleri Vingen på biblioteket i Solna.


Hem