Allmänna frågor som brukar ställas till klubben

Frågor om klubben

Vilken verksamhet har klubben?
En liten presentation i pdf-format finns här.

Hur många medlemmar har ni?
För närvarande ca 80 medlemmar i åldrar från skolungdom till pensionärer.
På senare år har andelen kvinnliga medlemmar ökat kraftigt.

Hur blir man medlem?
Det enklaste sättet är att komma till ett möte i klubblokalen.

Var ligger klubblokalen?
Klubblokalen ligger på Brunnsgatan 81, inne på gården. En enkel karta här.

Måste man vara en väldigt duktig fotograf för att vara med i klubben?
Nej, det måste man inte; men har man ett intresse för foto och bild så blir man troligen en bättre fotograf av att vara med.

Anordnar klubben kurser i foto?
Nej, normalt inte, men det händer att klubbmedlemmar ordnar kurser som man kan vara med i.