Start

Välkommen till Gävle Fotoklubbs nya webbplats.

Gävle Fotoklubb har funnits på Internet sedan 1999 då den första webbplatsen publicerades.


Nu, 20 år senare har den gamla layouten och tekniken bytts ut med förhoppning om bättre funktionalitet och enklare administration.

Klubbmästerskapet 2018 har avgjorts.

Vinnare i de fyra klasserna blev:

 

Påsikt enstaka - Stig Sandin "Växlingskontor".

Påsikt kollektion - Göran Persson "Lappuggla".

Digital Enstaka - Torbjörn Olsson "Årummet".

Digital kollektion - Bo Seydlitz "Fiske".

Programmet för våren 2019 är klart.

Arbete pågår för att komplettera vår nya hemsida.

Tisdag 7/5 kl. 19.00 i klubblokalen

 

Observera att det är ändrat program!


Information om:

- Hur man gör Time Laps.

- Hur man filmar med stillbildskameran

- Redigera film (Adobe Premiere Elements)

- Tillverka bildspel (Pro Show Gold) med timelaps, stillbilder, film och musik.

Bild-19

 

SVEFO arrangerade Bild-19 i Sfären Bergshamra den 30/3.


Från Gävle Fotoklubb så placerade sig Börje Wallgren på 9:e plats i den monokroma klassen och Stefan Areving på 11:e plats i färgklassen.